Geavanceerde dieselbrandstoffen

De diesel die u normaal gesproken tankt is een fossiele diesel. Deze is gemaakt van aardolie met maximaal 7% biodiesel. De Europese norm voor deze diesel is EN590.

Het verbruik van fossiele brandstoffen is één van de voornaamste veroorzakers van deze problemen, het terugbrengen van emissies door het gebruik van brandstoffen is daarom een belangrijk speerpunt.

Dit kan door de inzet van verbeterde aandrijf technologieën, zoals euro6 en Stage IV/EPA Tier 4 dieselmotoren, maar ook door over te stappen op minder milieubelastende brandstoffen.

GP Groot energie biedt drie nieuwe dieselvarianten aan die geschikt zijn voor elke dieselmotor én minder milieubelastend zijn:

Brandstoffen of advies aanvragen

Dieselbrandstoffen vergeleken

 Standaard dieselECOdieselBlauwe Diesel 20Neste MY Renewable Diesel
Houdbaarheid*********
Winterbestendigheid********
FAME-vrij******
Emissie- en co2-reductie******
Conform EN 590***
Brandstofbesparing**
Hernieuwbaar****
Gemaakt van reststromen****
ECOdiesel
Blauwe Diesel 20
Neste MY Renewable Diesel

Wilt u direct bestellen of bent u op zoek naar persoonlijk advies?

Veelgestelde vragen

Door het duurzaamheidsbeleid van de overheid is het aandeel hernieuwbare energie in brandstoffen de afgelopen jaren sterk gestegen. Bij standaard B7 EN590 diesel wordt met name FAME biodiesel bijgemengd om aan de bijmengverplichting te voldoen.

Het grotere aandeel FAME in deze diesel blijkt steeds vaker tot brandstofproblemen te leiden. Het uitkristalliseren van de biocomponenten in diesel kan verstopte filters van tankinstallaties en voertuigen tot gevolg hebben en leidt regelmatig tot bacterieproblemen in brandstoftanks.

Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 80% van de Nederlandse ondernemers in groen, grond en infra te maken heeft gehad met bacterie- en filterproblemen bij het gebruik van standaard diesel.

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 03 00

Direct contact