Groothandel in brandstoffen

Als groothandelaar in brandstoffen leveren we motorbrandstoffen in heel Noord-West Nederland, aan (semi-) overheidsinstellingen en bedrijven met een eigen thuistankinstallatie, op niet-permanente locaties zoals bouwterreinen en aan tankstations. Ook leveren wij verschillende typen brandstoftanks, vloeistof- en vatpompen.

Het grootste deel van de door ons verkochte brandstoffen bestaat nog uit fossiele brandstoffen. Daarnaast bieden we steeds meer producten en diensten aan die minder milieubelastend of zelfs klimaatneutraal zijn. Je hoeft niet meteen het hele wagenpark te vervangen om vandaag al schoner te kunnen rijden. We rekenen het graag voor je uit.

Brandstoffen of vrijblijvend advies aanvragen
Traditionele
brandstoffen
Alle door ons geleverde brandstoffen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de daaraan gestelde eisen en normen.
Duurzame
mobiliteit
Om de overstap naar duurzaam rijden daadwerkelijk te kunnen maken, moeten we zowel vraag als aanbod veranderen.
Samen op weg naar emissievrije mobiliteit

De temperatuur op aarde stijgt en ons klimaat verandert. De welvaart, met intensieve consumptie en productie, heeft geleid tot overmatig verbruik van fossiele grondstoffen en een toename van broeikasgassen zoals CO2.

De opwarming van de aarde is daar een direct gevolg van. Verkeer en industrie hebben bovendien een slechte invloed op de luchtkwaliteit. Schadelijke stoffen, zoals fijnstof en stikstofdioxide zijn slecht voor onze gezondheid. Klimaat- en milieuproblemen dwingen ons tot het terugbrengen van de CO2-uitstoot en (lucht-)vervuilende emissies.

Nederland streeft naar volledig duurzame energievoorziening, betaalbaar en betrouwbaar voor consumenten en bedrijven. In het jaar 2050 moeten we hier met zijn allen op kunnen rekenen.

Er zijn verschillende manieren om de uitstoot door het gebruik van brandstoffen terug te brengen. Verbeterde aandrijftechnologie in voertuigen bijvoorbeeld, maar ook minder milieubelastende brandstoffen. Om echte stappen te kunnen maken zullen er op alle vlakken andere keuzes gemaakt moeten worden.

Dat betekent dat we als samenleving de komende jaren de overstap moeten gaan maken naar schone en duurzame brandstoffen: brandstoffen waarbij geen CO2vrijkomt en die niet opraken.

Met onze kennis, expertise en netwerk kunnen we daar in ons werkgebied een belangrijke bijdrage aan leveren. Sterker nog, door al onze activiteiten te verbinden, hebben we alles in huis om energie te gaan leveren uit duurzame bronnen en afvalstromen.

Van afval naar energie, dat is onze ambitie

Duurzame energie komt bijvoorbeeld van de zon of van de wind. Maar ook afvalstromen kunnen omgezet worden in energie. Door de activiteiten van de divisie inzameling, de divisie recycling en de divisie advies en infrarealisatie te verbinden met die van energie, kunnen we als GP Groot straks energie leveren aan de regio die is gemaakt van afval uit de regio. Daar werken we nu al naar toe.

GP Groot energie levert onder het merk NXT verschillende brandstoffen en energieoplossingen die op dit moment tot de best mogelijke milieuprestatie leiden: synthetische diesels (HVO, GTL), gasvormige brandstoffen zoals LNG en Waterstof en laadoplossingen voor elektrische voertuigen.

Meer weten over duurzame mobiliteit?

Laat uw nummer achter en we bellen u binnen 24 uur terug.

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 0300

Direct contact