NXT Mobility breidt Energy Hub in Alkmaar uit met waterstoftankinstallatie

Het tankstation van NXT op bedrijventerrein De Boekelermeer in Alkmaar is uitgebreid met een waterstoftankinstallatie. Daarmee is het eerste waterstoftankstation van de Noord-Hollandse aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen een feit. Komende maanden wordt de nieuwe tankinstallatie uitvoerig met eigen voertuigen getest. Na de zomer staat de officiële opening op het programma. Vanaf dan kunnen alle waterstofvoertuigen, zowel vrachtwagens en bussen (350 bar) als personenauto’s (700 bar), bij deze locatie waterstof tanken.

De opening van het eerste waterstoftankstation is een belangrijke mijlpaal voor NXT Mobility, dat  onderdeel is van GP Groot, benadrukt directeur Erik Metselaar. “Hoewel er in Nederland op dit moment ruim 4.100 tankstations zijn, is het aantal plekken waar waterstof getankt kan worden nog zeer beperkt. De realisatie van deze waterstoflocatie is dan ook een belangrijke stap, niet alleen voor ons eigen NXT-concept, maar voor de hele regio. Ons doel is om op onze tankstations een verscheidenheid aan duurzame brandstoffen en energie aan te bieden. In die mix speelt waterstof een belangrijke rol.”

Uit recente cijfers van BOVAG (Tankstation in Cijfers 2023) blijkt dat er in Nederland slechts 15 waterstoflocaties operationeel zijn. Het doel van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is om in 2025 minimaal 50 waterstoftankstations in Nederland te hebben. Vooral voor zwaar transport – waaronder trucks en bussen – is waterstof een interessante optie. Waterstofvoertuigen stoten geen luchtvervuilende emissies of broeikasgassen uit. Het enige restproduct is waterdamp. De actieradius van de trucks en bussen is bovendien aanzienlijk groter dan van batterij-elektrische alternatieven. En het tanken neemt niet meer dan een paar minuten in beslag, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert in vergelijking met het opladen van batterijen.

``De realisatie van deze waterstoflocatie is dan ook een belangrijke stap, niet alleen voor ons eigen NXT-concept, maar voor de hele regio.”

Groene waterstof

NXT Mobility en zusteronderneming GP Groot inzameling ondertekenden oktober vorig jaar een convenant met zestig andere partijen om de ontwikkeling van een dekkend netwerk aan waterstoflocaties in de provincie Noord-Holland te versnellen. Bij NXT Energy Hub Alkmaar wordt op termijn in de regio geproduceerde waterstof verkocht. Daarvoor heeft NXT Mobility de handen ineengeslagen met HYGRO, dat in de Wieringermeer met behulp van een windturbine groene waterstof gaat produceren.

Het project in Alkmaar wordt uitgevoerd onder de regeling DKTI-transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een van de onderdelen van het project is een pilot met verschillende waterstofvoertuigen om ervaring op te doen met het rijden op waterstof. De eerste periode mogen alleen voertuigen die deel uitmaken van het gesubsidieerde project op de locatie waterstof tanken. “Rijden op waterstof is nog volop in ontwikkeling”, legt Erik Metselaar uit. “Daarom testen we tijdens de pilot eerst wat rijden op waterstof in de praktijk inhoudt. Op die manier openen we de deur naar meer waterstofvoertuigen op de weg. Niet alleen doordat we straks praktijkervaring hebben met rijden op waterstof en dat we onze klanten daarover kunnen adviseren, maar ook doordat we het kip-en-ei probleem rondom rijden op waterstof oplossen.”

Stimuleren transitie naar duurzame mobiliteit

“Zolang er geen waterstoftankstations zijn, worden er geen waterstofvoertuigen verkocht. En als er geen waterstofvoertuigen worden verkocht, worden er geen waterstoftankstations gebouwd. Daarom ontwikkelen wij ons eigen waterstofnetwerk. Zo geven we bedrijven de mogelijkheid om te starten met rijden op waterstof en stimuleren we de transitie naar duurzame mobiliteit.”

Om de energietransitie mogelijk te maken zijn er schonere brandstoffen en energieproducten nodig. Met een netwerk van Energy Hubs probeert NXT Mobility deze schonere alternatieven lokaal beschikbaar te maken. De Energy Hub in Alkmaar is daar een perfect voorbeeld van. Op deze locatie zijn naast waterstof ook (bio-)LNG en het CO2-arme dieselalternatief Neste MY Renewable Diesel verkrijgbaar. Er komen binnenkort ook snelladers voor elektrische trucks, waarmee het aanbod verder wordt uitgebreid.

Direct contact

Meer weten over de mogelijkheden van waterstof tanken?

Vind de contactgegevens van alle GP Groot-bedrijven