Succesvolle uitreiking CO2-certificaten

Begin dit jaar zijn 416 CO2-certificaten uitgereikt aan relaties die duurzame brandstoffen afnemen bij GP Groot energie. Het certificaat laat zien wat de bijdrage is van de desbetreffende klant aan het verminderen van de CO2-uitstoot in 2023. De klanten die het certificaat ontvangen zijn niet alleen trots; zij laten ook zien dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Bewijsvoering
Pieter Talsma, directeur GP Groot energie, is blij dat steeds meer klanten de overstap maken naar duurzame brandstoffen. “We staan midden in de energietransitie en willen de verschuiving naar duurzame brandstoffen stimuleren. Dat doen we onder meer door het uitreiken van deze certificaten. Daarmee geven we onze klanten letterlijk inzicht in de resultaten en laten we zien wat de positieve impact is van hun overstap. Het is een beloning, maar eigenlijk meer een bewijsvoering die bij een bedrijf kan worden ingezet als motivatiebron. Bovendien is het een bewijs naar buiten dat je als bedrijf een belangrijke bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het levert een voordeel op bij het verwerven van nieuwe opdrachten.” Pieter ziet dat de certificaten effect hebben. “Zeker, de reacties zijn over de hele linie erg positief. Sommige bedrijven schenken er veel aandacht aan in hun eigen communicatie. Dat geeft aan dat ze er een grote waarde aan hechten. Het helpt ook weer om andere bedrijven enthousiast te maken om duurzame brandstoffen te gaan gebruiken.”

CO2 reductie in 2023
GP Groot biedt steeds meer producten aan die minder milieubelastend zijn, zoals Blauwe Diesel, HVO20 en Neste MY Renewable DieselTM. Door het gebruik van deze duurzame brandstoffen komt er minder CO2 vrij. De CO2-uitstoot van Neste MY is zelfs tot wel 90 procent minder dan van fossiele diesel. De relaties die deze producten bij ons afnemen hebben in 2023 gezamenlijk gezorgd voor een CO2-reductie van 37.791.568 kg CO2, een geweldig resultaat!

Als voorbeeld, 37.791.568 kg CO2-reductie staat ongeveer gelijk aan:

  • 2660 x van Amsterdam naar Parijs vliegen;
  • Het verbranden van 121.220 liter diesel;
  • Het eten van 95.000 Big Macs.
Mario Kater

Wil je ook een bijdrage leveren aan een schone en gezonde leefomgeving? Stap over naar Blauwe Diesel of Neste MY.

Neem contact op met Mario Kater:
m.kater@gpgroot.nl | 088 472 03 00