Waterstof

Waterstof wordt gezien als dé duurzame brandstof van de toekomst. Waterstof is een CO2-vrije energiedrager die vrij gemakkelijk te produceren en te transporteren is. De waterstof-economie is nog volop in ontwikkeling.

GP Groot draagt bij aan deze ontwikkeling door te investeren in de productie van groene waterstof uit wind, en in het bouwen van tankstations waar waterstof getankt kan worden.

Eind 2021 openden wij in Alkmaar de eerste van een serie waterstoftankstations. Hier kan groene waterstof getankt worden. Daarmee maken we klimaatneutraal rijden in onze regio toegankelijk.

Wat is waterstof precies?

Een waterstofmolecuul is opgebouwd uit twee waterstofatomen en wordt aangeduid als H2.
H2-gas komt niet voor in de vrije natuur, het wordt verkregen door het waterstofmolecuul af te splitsen van een ander molecuul. Dit kan op twee manieren:

  1. Elektrolyse van water: met elektriciteit worden watermoleculen gesplitst in waterstof en zuurstof.
  2. Reforming van brandstof: olie en gas bevatten koolwaterstof, dit zijn moleculen die bestaan uit waterstof en koolstof. Met een reformer kan koolwaterstof gesplitst worden in waterstof en koolstof. Het nadeel van deze methode is dat er COontstaat.

Als waterstof in aanraking komt met zuurstof wordt het omgezet in energie en water. De vrijgekomen energie bestaat uit warmte en elektronen (elektriciteit).

Een waterstofauto wordt aangedreven door een brandstofcel. Deze zet waterstof en zuurstof om in elektriciteit. Hierbij komen tijdens het rijden geen luchtvervuilende emissies of broeikasgassen vrij; het enige restproduct is schoon water.

Waterstof uit wind

Het waterstoftankstation dat GP Groot eind 2021 opende, realiseerden wij in samenwerking met Hygro. We gaan er zero emissie waterstof aanbieden die lokaal uit windenergie wordt opgewekt. Door de elektrolyse te integreren in een windturbine maken we efficiënt gebruik van het elektrolyseproces en verliezen we geen energie tijdens conversie of transport.

Zero emissie mobiliteit met groene waterstof

De manier waarop waterstof is geproduceerd, bepaalt de impact op het klimaat. Als er tijdens de productie van waterstof CO2vrijkomt, spreken we van grijze waterstof. Als er tijdens de productie van waterstof géén CO2vrijkomt, is dit groene waterstof. Groene waterstof kan worden gemaakt door elektrolyse met wind- of zonne-energie. Pas dan is er écht sprake van zero emissie mobiliteit.

waterstof, dé duurzame brandstof

Aansluiten bij ons waterstof project?

Vind de contactgegevens van alle GP Groot-bedrijven

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 0300

Direct contact