Enthousiaste reacties bij uitreiking CO2-certificaten

Dit voorjaar heeft GP Groot energie 414 CO2-reductie certificaten uitgereikt aan haar klanten die duurzame brandstoffen afnemen. Het certificaat laat zien hoeveel CO2-uitstoot de klant heeft vermeden in 2022.

Wij bieden steeds meer producten aan die minder milieubelastend zijn, zoals Blauwe Diesel, Neste MY Renewable DieselTM  en elektrisch laden. Door het gebruik van deze duurzame brandstoffen komt er minder CO2 vrij. De CO2-uitstoot van Neste MY is zelfs tot 90 procent minder dan van fossiele diesel.

Bewijsvoering
Commercieel directeur, Susan de Vree, is blij dat steeds meer klanten de overstap maken naar duurzame brandstoffen. “We staan midden in de energietransitie en willen de verschuiving naar duurzame brandstoffen stimuleren. Dat doen we onder meer door het uitreiken van deze certificaten. Daarmee geven we onze klanten letterlijk inzicht in de resultaten en laten we zien wat de impact is van hun overstap. Het is een beloning, maar eigenlijk meer een bewijsvoering die intern bij een bedrijf kan worden ingezet als motivatiebron. Bovendien is het een bewijs naar buiten dat je hiermee als bedrijf een belangrijke bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat kan je bedrijf een voordeel opleveren bij het verwerven van nieuwe opdrachten.” De Vree ziet dat de certificaten effect hebben. “Zeker, de reacties zijn over de hele linie erg positief. Sommige bedrijven schenken er veel aandacht aan in hun eigen communicatie. Dat geeft aan dat ze er een grote waarde aan hechten. Het helpt ook weer om andere bedrijven over te halen duurzame brandstoffen te gaan gebruiken.”

Totale reductie
In totaal waren de Blauwe Diesel en Neste MY klanten in 2022 verantwoordelijk voor een CO2-reductie van 44.545.819 kg.

Dat staat ongeveer gelijk aan …

✔ 4.454 rondjes vliegen om de aarde
✔ 113.390 keer rijden van Amsterdam naar Madrid
✔ 1.020 jaar non-stop douchen

Ook bijdragen aan een schone en gezonde leefomgeving?
Stap over naar Blauwe Diesel of Neste MY.

Verbruiksregistratie
Omdat GP Groot de CO2-afname van brandstoffen voor haar klanten voortdurend registreert, kan vrij eenvoudig de vertaalslag worden gemaakt naar dit certificaat. “We hebben de CO2-uitstoot van de afgenomen duurzame brandstoffen afgezet tegen die van reguliere diesel en op die wijze de CO2-vermindering per klant vastgelegd in het certificaat. We hebben zo het onzichtbare zichtbaar gemaakt. Duurzaamheid zit in ons DNA en dit is een mooie en tastbare manier om dit uit te dragen.”

Meer weten over duurzame brandstoffen?

Vind de contactgegevens van alle GP Groot-bedrijven